Łódzka Organizacja Turystyczna

Turyści z Ukrainy mogą już swobodnie przyjeżdżać do Polski

W dniu 8 września 2021 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił rozporządzenie znoszące zawieszenie ruchu granicznego na przejściach granicznych pomiędzy Polską i Ukrainą. Oznacza to, że obywatele Ukrainy mogą swobodnie wjeżdżać na terytorium Polski.

Przypomnijmy - od 15 marca 2020 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na mocy którego ograniczony został graniczny ruch osobowy i towarowy na dwunastu przejściach polsko - ukraińskich, m.in. drogowych w Zosinie, Medyce i Krościenku czy kolejowych w Przemyślu i Hrubieszowie. Ograniczenie zostało wprowadzone w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa. Skutkiem tej decyzji było przekierowanie właściwie całego ruchu granicznego na przejścia w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej. Na mocy tego rozporządzenia do Polski mogli wjeżdżać tylko obywatele Rzeczpospolitej Polskiej i ich małżonkowie, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, cudzoziemcy posiadający prawo do stałego lub tymczasowego przebywania na terytorium Polski czy dyplomaci. W związku z tym ruch turystyczny do Polski realizowany obywateli Ukrainy w zasadzie przestał istnieć.

Obecnie te regulacje to już przeszłość - w dniu 8 września 2021 roku Minister opublikował rozporządzenie na mocy którego obywatele Ukrainy mogą swobodnie wjeżdżać na terytorium Polski. Przed przyjazdem trzeba natomiast spełnić standardowe wymagania sanitarne dla osób przyjeżdżąjących spoza strefy Schengen (zaszczepienie pełnym cyklem szczepienia lub posiadanie unijnego zaświadczenia o przebyciu COVID). Pozostali podróżni są zobowiązani do odbycia 10-dniowej kwarantanny.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych