Łódzka Organizacja Turystyczna

Stanisław Ruksza oprowadza po wystawie "Ziemia znów jest płaska"

Co sprawia, że wierzymy nauce? Jak odróżnić prawdę od fikcji? M.in. o tym jak dystrybuowana jest wiedza i niewiedza, jak w rzeczywistości zdominowanej przez technologie tworzą się przesądy i myślenie spiskowe opowie 14 stycznia o godzinie 17:00 Stanisław Ruksza, kurator i dyrektor TRAFO, podczas swojego oprowadzania po wystawie "Ziemia znów jest płaska".

Wystawa "Ziemia znów jest płaska", której kuratorem jest Jakub Gawkowski, opowiada o tym, jak nauka funkcjonuje we współczesnym społeczeństwie. W jaki sposób jest ona tworzona, konstruowana
i kwestionowana. Wystawa przygląda się statusowi informacji i wiedzy w sytuacji, gdy monopol nauki do określania obiektywności, racjonalności i prawdy poddawany jest w wątpliwość. "Ziemia znów jest płaska" przedstawia prace artystek i artystów, które badają nowe perspektywy funkcjonowania wiedzy oraz wpływu nauki i technologii na naszą interpretację rzeczywistości. W polu jej zainteresowania znajdują się praktyki badające funkcjonowanie przesądów i myślenia spiskowego, jak i te negocjujące wszechwładzę i autorytet aparatu naukowego. Analizując historię nauki oraz jej współczesny wpływ na rzeczywistość, zaproszeni twórcy i twórczynie badają sposoby dystrybucji wiedzy i niewiedzy. Zastanawiają się także co oznaczają dziś kategorie takie jak "naukowy", "racjonalny" czy "obiektywny" – kto i w jaki sposób może je kształtować?

Stanisław Ruksza - kurator wystaw, historyk sztuki, autor tekstów, wykładowca. Dyrektor TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie. W latach 2008-2017 dyrektor programowy CSW Kronika w Bytomiu. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kurator wielu wystaw w kraju i za granicą. W swoich badaniach skupia się związkami sztuki z przemianami społecznymi i politycznymi, zagadnieniem seksualności i śmierci oraz zjawiskami granicznymi w sztuce współczesnej. W 2014 roku wybrany kuratorem roku w Polsce w rankingu magazynu Obieg i nominowany do nagrody "Gwarancje kultury 2015" w TVP Kultura w kategorii "sztuki wizualne".

gdzie: ms1, ul. Więckowskiego 36, wejście od ul. Gdańskiej 43
kiedy: 14 stycznia 2022, piątek, godz. 17.00
wstęp: wolny, prosimy o pobranie bezpłatnych wejściówek w kasie ms1

Polecamy!