Łódzka Organizacja Turystyczna

Rzeki w Łodzi: Rzeka Lamus popłynie nowym zewnętrznym korytem!

Po ponad stuleciu ukrycia, rzeka Lamus zostanie przywrócona do naturalnego krajobrazu dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. Przyznanie funduszy w wysokości 3,5 miliona euro (około 15 milionów złotych) otwiera nowy rozdział w historii tego obszaru.

rzeka lamus łódź

Projekt finansowania, złożony przez łódzkiego europosła, Profesora Marka Belkę, zyskał akceptację Unii, co stanowiło kluczowy moment w pozyskaniu środków. Jest to jedyna inwestycja w Polsce tego roku wsparta unijnymi funduszami na taką skalę. W działania na rzecz uzyskania finansowania zaangażowany był również Janusz Lewandowski, kolejny polski europoseł. Obaj przedstawili "Projekt Lamus" Parlamentowi Europejskiemu i przekonali Komisję Europejską do jego dofinansowania, co zaowocowało sukcesem w połowie października.

Rewitalizacja Lamusa obejmie nie tylko odnowę Parku im. J. Kilińskiego, ale także literalne odkrycie rzeki przez odsłonięcie i przywrócenie jej naturalnego biegu, bez ingerencji takich jak uszczelnianie czy betonowanie. To pozwoli na pełne wkomponowanie rzeki w krajobraz parku, wraz z utworzeniem tarasów i ścieżek umożliwiających łatwy dostęp do wody.

Projekt uwzględnia również edukację publiczną, mając na celu podniesienie świadomości na temat ekosystemów rzecznych, znaczenia retencji wodnej oraz korzyści wynikających z infrastruktury niebiesko-zielonej w kontekście miejskim. Park zyska nowe elementy małej architektury oraz przejdzie modernizację dróg i alejek, które zostaną wyposażone w przepuszczalne nawierzchnie. Dodatkowo, przestrzeń zostanie wzbogacona o instalacje symbolicznie nawiązujące do historycznego układu ogrodowego.

Za realizację zadania odpowiadać będzie Zarząd Inwestycji Miejskich, który w formule "zaprojektuj i wybuduj" współpracuje z Wydziałem Kształtowania Środowiska – twórcą koncepcji projektu i liderem współpracy z Parlamentem Europejskim. Całość wpisuje się w innowacyjne podejście do rozwoju bioróżnorodności miejskiej i odbudowy ekosystemu wodnego Miasta Łodzi, które stanowi wzór dla samorządów w całej Europie.