Łódzka Organizacja Turystyczna

Przemysł spotkań w Łodzi w latach 2017-2020 - wpływ pandemii na łódzki rynek spotkań

Do roku 2020 łódzki rynek spotkań rozwijał się pomyślnie. Z roku na rok przybywało wydarzeń, rosła również ogólna liczba uczestników, w tym turystów biznesowych odwiedzjących Łódź. Pierwsze dwa miesiące roku 2020 zapowiadały jeszcze większe wzrosty, niestety wydarzenia z marca 2020 drastycznie odwróciły ten trend. Mija już prawie rok od kiedy rynek spotkań w Łodzi i na świecie stoi w miejscu. Jakie spotkania organizowano w Łodzi przed restrykcjami? Jak lockdown wpłynął na przemysł spotkań w Łodzi?

Skąd dane? Jakie spotkania ujęto w statystykach?

W latach 2017-2020 Łódź Convention Bureau zebrało dane dotyczące wielkości i rodzaju spotkań organizowanych w Łodzi. Biuro zbiera statystyki zgodnie z międzynarodowymi standardami przyjętymi m.in. przez International Congress and Convention Association, którego ŁCB jest członkiem. Analizowane są więc wyłącznie wydarzenia z udziałem turystów biznesowych, takie jak: konferencje, kongresy, targi, wystawy, wydarzenia korporacyjne oraz motywacyjne. Co roku dane do analizy udostępniają najważniejsze łódzkie hotele i obiekty konferencyjno-eventowe – razem kilkadziesiąt firm i instytucji. Monitorowane są jedynie wydarzenia o łącznej liczbie uczestników 50 lub więcej. Na ten moment nie brano pod uwagę wydarzeń online i hybrydowych.

Gwałtowny spadek najważniejszych wskaźników

W okresie od 2017 do 2019 organizowano w Łodzi coraz więcej spotkań, w których udział brało łącznie coraz więcej osób. Szczytowym rokiem był 2019, kiedy zidentyfikowano łącznie 1087 wydarzeń, w których udział wzięło w sumie 540 tysięcy uczestników. Jak można się spodziewać, rok 2020 zdecydowanie różnił się od poprzednich lat. Obowiązujące praktycznie przez cały rok ograniczania dotyczące organizacji większych spotkań i wydarzeń bezpośrednio wpłynęły na ich liczbę i wielkość. Z danych dostarczonych do analizy wynika, że w ubiegłym roku zorganizowano jedynie 248 wydarzeń dla 92 tysięcy uczestników.

Jednocześnie, znacznie spadła średnia liczba uczestników wydarzeń targowych i wystaw. Spadła również, choć mniej znacząco, średnia liczba uczestników konferencji i kongresów. Co ciekawe nieznaczny wzrost w porównaniu z latami poprzednimi zanotowała średnia liczba uczestników wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych, choć w tej kategorii średnia liczona była głównie na podstawie dwóch pierwszych miesięcy 2020 – od marca do grudnia wydarzenia korporacyjne w Łodzi właściwie się nie odbywały.

Wydarzeń międzynarodowych brak. Struktura rodzajowa i branżowa bez zmian.

Spotkania rangi międzynarodowej stanowiły w Łodzi co roku około 12% wszystkich wydarzeń. W roku 2020 zorganizowano jedynie dziesięć tego typu spotkań, jednocześnie ich udział spadł do 4%. Pandemia zdecydowanie mniej wpłynęła na strukturę rodzajową i branżową spotkań. W latach 2017-2020 udział poszczególnych rodzajów wydarzeń pozostał właściwie bez zmian. Konferencje i kongresy stanowiły około 60% wszystkich spotkań, a wydarzenia korporacyjne i motywacyjne około 30%. Targi i wystawy niezmiennie od trzech lat stanowią 11% wszystkich wydarzeń, choć ich udział w ogólnej licznie uczestników jest zdecydowanie największy.

Również bez większych zmian kształtuje się udział poszczególnych wydarzeń z podziałem na branże. W Łodzi od lat królują spotkania o tematyce handlowo-usługowej. Sporo dalej za nimi jest branża medyczna ex aequo z humanistyczną. Dalej plasuje się branża techniczna i ekonomiczno-polityczna, z niewielką przewagą tej pierwszej. Branża IT rok rocznie stanowi najmniejszy odsetek wszystkich wydarzeń, choć jej znaczący wzrost w 2019 roku mógł zapowiadać polepszenie sytuacji.

Sezonowość spotkań, czyli lockdown w najgorszym momencie

Wydarzenia z kategorii MICE to przede wszystkim wydarzenia biznesowe. Ich liczba w roku znajduje bezpośrednie odniesienie w rytmie pracy większości firm. W normalnych warunkach łódzki rynek spotkań cechuje mocna, powtarzalna sezonowość objawiająca się znacznym zwiększeniem liczby wydarzeń w okresie wiosennym (szczególnie marzec-czerwiec), a następnie gwałtownym obniżeniem liczby spotkań w lipcu i sierpniu, a wiec w wakacje. We wrześniu znów następuje duży wzrost, który utrzymuje się do zimy. Grudzień i okres świąteczno-noworoczny nieco zmniejsza liczbę wydarzeń, a wczesną wiosną cykl zaczyna się od nowa – dokładnie tak było w latach 2017-2019. Ubiegły rok 2020 przyniósł zupełne załamanie tego trendu. Na początku roku (styczeń-luty) mieliśmy standardową „poświąteczną stabilizację”, jednak w marcu, zamiast gwałtownego wzrostu, liczba wydarzeń gwałtownie zmalała osiągając zero w kwietniu i maju. W okresie letnim odbywało się zaledwie kilka-kilkanaście wydarzeń miesięcznie. Jak co roku wrzesień przyniósł wzrost choć tym razem był on ledwo zauważalny. Jesień i zima to kolejny lockdown i kolejne zera na wykresie…

Fatalny rok dla przemysłu spotkań

Rok 2020 w łódzkiej branży MICE najlepiej podsumować porównując podstawowe wskaźniki ze średnią z lat ubiegłych: ogólna liczba konferencji, targów, czy wydarzeń korporacyjnych spadła w Łodzi o 77% w stosunku do średniej z lat 2017-2019. Jeszcze gorzej prezentują się wydarzenia o charakterze międzynarodowym – ich liczba spadła aż o 91%. Łączna liczba uczestników wspomnianych wyżej spotkań, w tym turystów biznesowych, spadła o 79%.

Jakie perspektywy na przyszłość?

Czy nowy rok 2021 będzie lepszy niż poprzedni? Aktualnie nadzieją branży wydają się być szczepionki, choć ich realny wpływ na polepszenie sytuacji jest wciąż tematem dyskusji, tak samo jak proces masowych szczepień. Dużo zależy też od rządowej strategii luzowania obostrzeń w zbliżającym się okresie ocieplenia pogody. Może tzw. „nowa rzeczywistość” wymusi na firmach i instytucjach konieczność organizacji wydarzeń w cieplejszym okresie letnim, gdy odporność ludzi jest po prostu wyższa? A może ludzie, wbrew swojej naturze, na stałe przeniosą spotkania do sfery wirtualnej? To na szczęście raczej wykluczone. Jedno jest pewne – przemysł spotkań w Łodzi i na świecie będzie odbudowywał się powoli, a osiągnięcie poziomu sprzed pandemii zajmie z pewnością dłużej niż rok.

Do pobrania: