Łódzka Organizacja Turystyczna

Piątka w Centrum Nauki i Techniki EC1

Pierwszy semestr nowego roku szkolnego to okazja do skorzystania z nowych warsztatów w świetnie wyposażonych laboratoriach Centrum Nauki i Techniki, odświeżone tematy Zajęć z klasą wspierających realizację podstaw programowych oraz całodzienny Pakiet dla szkół - "Piątka w Centrum".

Z przyjemnością informujemy, że udział w zajęciach w Centrum Nauki i Techniki EC1 spełnia warunki programu „POZNAJ POLSKĘ”, w ramach którego szkoły mogą uzyskać nawet 80% dofinansowania wycieczki.

EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi jest uwzględnione w Wykazie Punktów Edukacyjnych projektu Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę". Oznacza to, że już od 6 września 2021 r. można wnioskować o dofinansowanie wycieczki szkolnej nawet w 80%. Dofinansowanie może obejmować m.in. koszty biletów, dojazdu jak i wyżywienia. W Wykazie EC1 Łódź znajduje się na poz. 147 jako instytucja zakwalifikowana dla wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej Ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

PIĄTKA W CENTRUM NAUKI I TECHNIKI EC1
Specjalny pakiet dla szkół: od 4-5 do 8 godzin zajęć (dostępne od wtorku do piątku)

Z przyjemnością prezentujemy nowość w naszej ofercie: pakiet 5 w 1 czyli nawet cały dzień w Centrum! Zajęcia merytoryczne są prowadzone przez doświadczonych edukatorów Centrum Nauki i Techniki EC1. Oto ramowy program pakietu:

֎ 10:15 - Powitanie - skąd się bierze prąd?
Zaczynamy od zwiedzenia historycznej części - Elektrociepłowni nr 1 w Łodzi, w której aktualnie znajduje się Centrum Nauki i Techniki EC1. Razem z przewodnikiem przejdziemy ścieżką opowiadającą o przetwarzaniu energii.

֎ 11:15 - Zajęcia edukacyjne w Audytorium CNiT EC1 (jeden z trzech tematów do wyboru)
Nauczyciele wybierają jeden z trzech tematów zajęć. Do wyboru są obecnie:
• Groźne oblicza pogody (przyroda / geografia)
• Genialne geny (biologia)
• Skąd się wzięła muzyka? (muzyka)

֎ 12:00 - zGRAjmy się w Centrum - zajęcia integracyjne na ekspozycji CNiT EC1
Oto klasowy quest na ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1 z elementami gry terenowej. Rozpocznie się od wspólnej odprawy w Bazie Integracji i ustaleniem zadań dla niewielkich kilkuosobowych podgrup. Efekt pracy każdej z nich będzie bardzo ważny dla finalnego sukcesu.

֎ 13:00 - czas zarezerwowany na obiad (istnieje możliwość wyjścia z Centrum i powrotu po obiedzie)

֎ 14:00 - Pokaz w Planetarium EC1
Nauczyciele wybierają jeden z kilkunastu tematów dostępnych w ofercie Planetarium EC1.

֎ 15:00 - Czas wolny - samodzielne zwiedzanie ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1
Po zakończeniu zajęć zorganizowanych pozostały czas można wykorzystać na dokładniejsze zwiedzanie zakamarków Centrum Nauki i Techniki EC1. Opaski wydane przez nasze kasy działają do końca dnia, czyli do godz. 18:00.

 

ZAJĘCIA Z KLASĄ (stacjonarne)
Odbywają się na ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1 we wtorki i czwartki

Zajęcia prowadzą pracownicy Centrum Nauki i Techniki EC1 z pomocą nauczycieli i opiekunów grup. Każda z nich może liczyć do 15 osób. Klasa o większej liczbie uczniów może podzielić się na dwa zespoły - pracujące równolegle lub jeden po drugim. Przebieg i zakres zajęć są dostosowywane do etapu kształcenia uczniów.

Aktualne tematy do wyboru:

 • Skąd się bierze prąd, czyli jak działała elektrownia węglowa EC1 (fizyka)
  • Z kciukiem w gwiazdy (matematyka)
  • Poczuj z nami, że Ziemia się kręci (fizyka)
  • Kwiaty, owady i ich układy (biologia)
  • Kwiat i jego świat (biologia)
  • Para buch, generator w ruch! (fizyka)

 

WARSZTATY W LABORATORIACH
Odbywają się w laboratoriach Centrum Nauki i Techniki EC1

Nowy rok szkolny 2021/2022 witamy dwoma nowymi tematami warsztatów chemicznych! Mogą w nich brać udział grupy maksymalnie 15-osobowe, dlatego większe klasy zostaną podzielone na dwie części. Warsztaty trwają ok. 75 minut i są prowadzone przez edukatorów Centrum Nauki i Techniki EC1.

 • Kolory miedzi
 • Roztwory zmieniające kolorPełna oferta Centrum Nauki i Techniki EC1 dla grup szkolnych:
https://www.centrumnaukiec1.pl/aktualnosci/oferta-dla-grup