Otwarcie obiektów MOSiR

Przystanie wodne MOSiR zostaną uruchomione od 16 maja w trybie sobota-niedziela godz. 10:00 – 18:00. Od 27 czerwca br. będą czynne w trybie codziennym pon- pt 11:00-19:00, sob, nd. święta 10:00-18:00. Od 1 do 27 września ponownie będą czynne w trybie sobota – niedziela, w godz. 10:00-18:00. Przystanie będą gotowe do obsługi klientów: będzie tymczasowy regulamin przystani na czas Covid-19 uwzględniający zasady bezpieczeństwa sanitarnego,specjalne wyposażenie kasjerek/ innej obsługi - wymagane przepisami zabezpieczenie, płyny do dezynfekcji, wyznaczone odległości w celu zachowania wymaganego odstępu między klientami podchodzącymi do kasy i inne doposażenia. W świetle Rozporządzenia RM z 2 maja 2020 r. ze sprzętów pływających mogą korzystać dwie osoby, z wyłączeniem osób zamieszkujących lub wspólnie gospodarujących. Prawodawca nie uchylił obowiązku noszenia maseczek wobec osób korzystających rekreacyjnie ze sprzętów wodnych.

MOSiR
MOSiR

Przystań na Obiekcie  Rekreacyjnym „Młynek”

W roku 2018 wybudowana została nowa przystań wraz z aranżacją sąsiadujących terenów, w tym toru rowerowego – pełniącego również w okresie zimowym funkcje górki saneczkowej.

Nowopowstały obiekt został ogrodzony oraz wyposażony w monitoring w celu poprawy bezpieczeństwa. Obiekt został wyposażony w toaletę publiczną. Zakupione zostało pierwsze wyposażenie obiektu m.in. sprzęt wodny (6 rowerów wodnych 4 os. i 6 łodzi canoe 3 os.), sprzęt ratowniczy i pomocniczy. Zakupiona została też nowa mała architektura w postaci ławek, koszy oraz stojaków rowerowych w celu uzupełnienia obecnego zagospodarowania obiektu. Zastosowano również oświetlenie drzewostanu na terenie przystani. Jest to pierwszy obiekt rekreacyjny MOSiR wyposażony w pomost pływający (pontonowy).

Należy zwrócić uwagę, iż nowopowstała przystań na „Młynku” wybudowana jest w technologii pasywnej tj. o minimalnym zapotrzebowaniu na energię cieplną. Zastosowana została technologia odnawialnych źródeł energii – panele fotowoltaiczne oraz rekuperacja (odzyskiwanie ciepła z systemu wentylacyjnego). Koszt realizacji zadania wyniósł 1 299 709,03 zł brutto.

W latach 2015-2019 prowadzone były prace modernizacyjne Obiekt Rekreacyjny Młynek m.in. powstały ścieżki pieszo-rowerowe, siłownia plenerowa, miejsca grillowe, boisko do siatkówki plażowej, ustawiona została mała architektura (ławki, kosze, siedziska), rekultywacja terenów zielonych i nasadzenia, przeprowadzona została rozbudowa placu zabaw dla dzieci, również o zabawki dla dzieci z niepełnosprawnościami. Koszt wszystkich prac w latach 2015-2019 (w tym zadanie odejmujące przystań) wyniósł 4 232 394,52 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi).

Przystań Obiekt Rekreacyjny Stawy Jana

W roku 2017 w ramach zadania inwestycyjnego przeprowadzona została modernizacja budynku przystani wodnej. Zakres prac modernizacyjnych na przystani obejmował między innymi wykonanie instalacji alarmowej i monitorującej oraz wymianę pokrycia stalowego istniejących pomostów. Koszt realizacji zadania w 2017 r. wyniósł 372 188,16 zł.

W latach 2014-2019 na terenie Obiektu Rekreacyjnego Stawy Jana powstały ścieżki pieszo-rowerowe, powstała pętla biegowa z miękką nawierzchnią, oświetlono teren całego parku, wymieniono elementy małej architektury tj.  nowe ławki, siedziska, leżaki, wybudowano skatepark, plac zabaw dla dzieci w różnym wieku i z niepełnosprawnościami, stacja streetworkout, wykonano zagospodarowanie plaży wraz z odmuleniem zbiornika wodnego i zakupem sprzętu pływającego, utworzone zostało miejsce grillowe. Całość prac wyniosła 4 439 071,46 zł

Przystań Obiekt Rekreacyjny Arturówek

W roku 2020 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi w ramach zadania pod nazwą „Modernizacja przystani na obiekcie rekreacyjnym Arturówek - Plan dla Osiedli” zakupił nowe rowery wodne – 6 szt. oraz nowe kajaki szt. 8. (76 tyś. zł.)

W roku 2016 było realizowane zadanie Modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSIR w ramach którego na Obiekcie rekreacyjnym Arturówek zostały wykonane między innymi:

  • wodny plac zabaw dla dzieci składający się z siedemnastu atrakcji wodnych (wraz z budową stacji uzdatniania wodny, zapleczem sanitarnym, pomieszczeniami technicznymi dla obsługi). Teren wodnego placu zabaw został objęty monitoringiem
  • tradycyjny plac zabaw z trzema zabawkami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych,
  • siłownia plenerowa zawierająca szesnaście urządzeń do ćwiczeń,
  • ścieżki piesze i pieszo rowerowe w dwóch technologiach: żwirowo – gliniastej i żywiczno – żwirowej.
  • zamontowano oświetlenie solarne przy siłowni i placu zabaw.

Boiska „Orlik” na stawach Jana i przy ul. Karpackiej

Obiekty są czynne od 11 maja, pon- pt 12:00-20:00, sob, nd. święta 10:00- 22:00.

Wstęp na boiska przy zachowaniu zabezpieczenia sanitarnego i procedur przewidzianych Rozporządzeniem RM z 2 maja br., czyli 6 + instruktor. Zajęcia na będą koordynowane przez instruktorów MOSiR.

Od 4 maja br. działa obiekt sportowy przy ul. Małachowskiego i Krańcowej  - obiekt treningowy udostępniony został w celu wznowienia treningów klubów sportowych z zachowaniem wszelkich procedur. Z uwagi na konieczność zachowania rygorów sanitarnych i bezpieczeństwo zdrowotne zawodników obiekt treningowy póki co pozostaje zamknięty dla mieszkańców (boisko orlik i siłownia zewnętrzna).

Obiekt sportowy przy ul. Krańcowej będzie działał na takich zasadach jak obiekt przy ul. Małachowskiego.