Łódzka Organizacja Turystyczna

Oprowadzanie po wyremontowanym Muzeum Martyrologii Radogoszcz

W czasie 596. Urodzin Łodzi będzie możliwość zwiedzenia Muzeum Martyrologii Radogoszcz, które w ciągu ostatniego roku przeszło gruntowny remont ekspozycji. Na oprowadzanie obowiązują zapisy.

Zwiedzanie rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia w historie miejsca (do dyspozycji makieta więzienia przystosowana dla osób niewidzących). Następnie, zwiedzający zostaną oprowadzeni po magazynie obrazów i magazynie broni, gdzie zostaną im zaprezentowane najcenniejsze i najciekawsze nabytki, zgromadzone przez Muzeum. W dalszej kolejności, zwiedzającym zostanie zaprezentowana pracownia konserwatorska, zwiedzanie zakończy spacer po zabytkowej klatce schodowej-jedynego elementu ocalałego z pożaru więzienia w styczniu 1945 r.

Kiedy:
Sobota, 27 lipca 2019
godz. 14:00 -15:00 

Miejsce:
Oddział Martyrologii Radogoszcz Muzeum Tradycji Niepodległościowych
ul. Zgierska 147

Obowiązują wcześniejsze zapisy (adres: <link p.stepien@muzeumtradycji.pl _blank>p.stepien@muzeumtradycji.pl</link>), ograniczona liczba osób, o udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Na czas Urodzin Łodzi Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przygotowało znacznie więcej atrakcji, o których przeczytacie na <link https://muzeumtradycji.pl/ _blank>stronie internetowej</link> oraz <link https://www.facebook.com/MuzeumTradycji _blank>facebookowym profilu</link> Muzeum.