Łódzka Organizacja Turystyczna

#ŁÓDŹzKANAPY - Owocowa „kula na wiaduktach”, czyli historia Moreli Retkińskiej

Jest w Łodzi osiedle, które pod względem liczby mieszkańców przewyższa niejedno miasto w Polsce. Retkinia, bo o niej mowa, stała się niemal symbolem wielkiego blokowiska. Ale i ten symbol ma swój symbol – to rzeźba u zbiegu ulic Waltera-Janke i Maratońskiej. Co przedstawia i jaka jest jej geneza?

fot. P. Miłek
"Morela Retkińska" H. Popowa
6 zdjęć
fot. P. Miłek
fot. P. Miłek
fot. P. Miłek
fot. P. Miłek
fot. P. Miłek
ZOBACZ
ZDJĘCIA (6)

Stojąca na terenie zielonym między retkińskimi wiaduktami rzeźba, to dzieło Ryszarda Popowa i Jana Hrycka. Sam Popow to urodzony w Kutnie absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych), który fascynował się geometrycznymi kształtami. Retkińska Morela to pierwsze jego plenerowe dzieło, powstało w 1975 roku i nawiązuje do rzeźby Francoisa Morelleta Kula-raster, którego kopia znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi.

Kula-raster w swej oryginalnej formie to przedstawienie kształtu kuli zbudowane z przecinających się pod kątami prostymi prętów. Ryszard Popow, kiedy zobaczył miniaturę tego dzieła na wystawie w Muzeum, postanowił stworzyć własną interpretację. Wykorzystując odpady z zakładów przemysłowych UNIPROT – resztki po wykroju kapeluszy do wentylatorów WD z blach aluminiowych – zbudował ogromną ażurową rzeźbę, która z biegiem lat stała się symbolem Retkini. Konstrukcja przedstawia podejście geometryczne do przestrzeni. Pomimo, że z każdej strony wydaje się taka sama, rzeźba potrafi zmienić swój wygląd. Wystarczy przesunąć się o krok w lewo lub w prawo. Prześwity zmienią bowiem swój układ oraz wypełnią się innym tłem – blokami, samochodami lub zielenią. Nazwa – Morela Retkińska – jest inspirowana nazwiskiem twórcy pierwowzoru – Morelleta i dobrze oddaje zarówno kształt dzieła, jak i nawiązanie do francuskiego oryginału. Pomimo dość wdzięcznej nazwy mieszkańcy mają szereg swoich nazw na Morelę – jest to między innymi kula na wiaduktach czy kula z dziurami.