Łódzka Organizacja Turystyczna

#ŁÓDŹzKANAPY - Barokowe kapliczki i słynąca z uzdrowicielskiej mocy woda źródlana z Łagiewnik czyli najstarsze zachowane zabytki na terenie Łodzi.

Najcenniejsze zabytki nie tylko Lasu Łagiewnickiego, ale i Łodzi to drewniane kaplice p.w. św. Antoniego oraz św. Rocha i św. Sebastiana usytuowane są w środkowo-zachodniej części lasu, niedaleko skrzyżowania ul. Wycieczkowej z ul. Okólną – tuż nad niewielką, malowniczą rzeczką – Łagiewniczanką.

Kapliczki w Łagiewnikach, fot. Archiwum ŁOT
8 zdjęć
ZOBACZ
ZDJĘCIA (8)

Od XVII wieku Łagiewniki były miejscem pielgrzymek i wycieczek mieszkańców Łodzi.
W niedziele i święta szły gromady łodzian do Łagiewnik. Śpieszyły tam rzesze wiernych odwiedzić obraz św. Antoniego słynący z cudów…

Pierwsza z kapliczek, św. Antoniego, wzniesiona została w 1676 roku z inicjatywy właściciela wsi Łagiewniki - Samuela Żeleskiego. Zgodnie z legendami, do powstania kapliczki przyczyniły się liczne objawienia Św. Antoniego, który to pojawiał się zawsze w habicie franciszkańskim. Właśnie z tego powodu to ojców Franciszkanów poproszono o sprawowanie pieczy nad tym miejscem. Sprowadzono również obraz św. Antoniego, który szybko zasłynął licznymi łaskami, a Łagiewniki uznane zostały za miejsce cudowne.
W związku z napływem coraz większej liczby pielgrzymów w miejscu kapliczki wybudowano drewniany kościół, kapliczkę zaś przeniesiono niecały kilometr dalej, do tzw. Pustelni.

Na początku XVIII wieku na przeciwko kapliczki św. Antoniego wybudowano drugą – p.w. św. Rocha i św. Sebastiana.
Takich kapliczek w Lesie Łagiewnickim było jeszcze cztery (św. Walentego, Matki Bożej Anielskiej, Przemienienia Pańskiego i domek ojca Rafała) zostały one zniszczone przez Niemców w latach 1941–1943.
Dwie zachowane kapliczki, o konstrukcji zrębowej, z zabytkowymi ołtarzami nadal są obiektem pielgrzymek a ponadto w kapliczce św. Antoniego znajduje się słynne źródełko, do którego pielgrzymują wierni a jego krystaliczna woda ma ponoć uzdrowicielską moc....

W uroczystość odpustową (13 czerwca) w kaplicy Św. Antoniego odprawiana jest Msza św. i głoszone kazanie na pamiątkę czasów bezpośrednio związanych z objawieniem św. Antoniego.

W uroczystość św. Rocha (16 sierpnia) jest także odprawiana Msza święta a kaplica św. Rocha ma przywilej Stolicy Apostolskiej odpustu zupełnego w św. Rocha pod zwykłymi warunkami.

Otaczający kapliczki las to wspaniałe miejsce na spacery. Łodzianie odwiedzają go chętnie o każdej porze roku.