Łódzkie muzea i instytucje kultury w okresie świąteczno-noworocznym / Museums and cultural institutions of Łódź during Christmas period

Dni i godziny otwarcia łódzkich placówek między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Więcej szczegółów w tekście. // Opening days and hours of Łódź cultural facilities between Christmas and New Year's Day. More details below.

Dodatkowe informacje:

 • Kino Kinematograf będzie czynne w dniu 26 grudnia.
 • Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 26 grudnia będzie czynne od 10:00 do 14:00

 • Aquapark FALA będzie czynny 26 grudnia od 9:00 do 22:00, a 1 stycznia od 15:00 do 22:00

 • Cmentarz Żydowski będzie czynny od 9:00 do 15:00
 • Palmiarnia 26 grudnia będzie czynna od 9:00 do 16:00 (kasa czynna do 15:30)
 • ZOO 24, 25 i 26 grudnia będzie czynne w godzinach 9:00-15:30 (kasy czynne do 14:30); 31.12 oraz 01.01 czynne tak jak w dni świąteczne

 

Additional info:

 • Kinematograf Cinema (in Film Museum) will be open on December 26th
 • Museum of Archeology and Etnography will be open on December 26th between 10 AM and 2 PM

 • Aquapark FALA will be open on December 26th between 9 AM and 10PM and on January the 1st between 3PM and 10PM
 • The Jewish Cemetery will be open since 9 AM till 3 PM
 • Palm House will be open on December 26th between 9 AM and 4 PM (tickets sold until 3:30 PM)
 • ZOO will be open on December 24, 25 and 26th between 9:00-15:30 (tickets sold until 2:30 PM); opening hours on 31th od December and 1st of January  will match typical Sunday's opening hours

 

Tabela do ściągnięcia w PDF poniżej /PDF avaliable for download below. 

 

 

Na podstawie informacji uzyskanych od instytucji muzealnych i kulturalnych do 16 grudnia 2018 roku. 

Based on information acquired from museums and cultural institutions on 16th of December 2018. 

Powiązane pliki