Łódź nie odpłynie - #ŁódźWillWait

#CityWillWait to wspólna inicjatywa czterech miast: Łodzi, Gdańska, Poznania i Warszawy, realizowana przez cztery lokalne organizacje turystyczne. W trudnym dla branży turystycznej okresie epidemii, niezwykle ważne jest podtrzymanie zainteresowania podróżami oraz ofertą turystyczną miast.

Cztery polskie miasta, Łódź, Gdańsk, Poznań i Warszawa, zachęcając obecnie do pozostania w domach, przypominają też, że będą czekać na turystów i zapraszają ich po zakończeniu stanu epidemii. Stąd właśnie inicjatywa #CityWillWait, którą rozpoczęła Gdańska Organizacja Turystyczna i do której systematycznie przyłączają się pozostałe lokalne organizacje turystyczne. Dzięki połączeniu sił możemy jeszcze szerzej i aktywniej prowadzić działania promocyjne pod wspólnym hasłem #CityWillWait.

Łódzka część działań będzie prowadzona pod hasłem #ŁódźWillWait. Jest to dla turystów obietnica, że będziemy przygotowani na ich goszczenie po okresie epidemii. I chociaż oczywiście obecnym priorytetem jest pokonanie szerzącej się choroby, to Łódzka Organizacja Turystyczna już planuje działania zmierzające do pobudzenia lokalnej branży turystycznej po okresie epidemii.

Komunikacja w ramach kampanii #ŁódźWillWait odbywa się w dwóch językach (polskim i angielskim) poprzez kanały online Łódzkiej Organizacji Turystycznej:

----------------------------

Łódź you wait? We wolud - #ŁódźWillWait

#CityWillWait is the joint action of four cities: Łódź, Gdańsk, Poznan and Warsaw, implemented by four local tourism organizations. In a difficult for tourism industry epidemic time, it’s extremely important to maintain interest in travel and tourist offer of the cities.

Four Polish cities, Łódź, Gdańsk, Poznan and Warsaw, encouraging you to stay at home now, but also remind you that will wait for tourists and invite them after the epidemic. Hence #CityWillWait action, initiated by Gdańsk Tourism Organization and other organizations systematically joined it. By joining forces, we can carry out promotional activities even wider and more actively under the common slogan #CityWillWait.

The part of Łódź activities will be carried out under the slogan #ŁódźWillWait. That is the promise to tourists we will be ready to host them after the epidemic. Although of course current priority is to overcome the spreading disease, Łódź Tourism Organization is already planning the actions to stimulate local tourism industry after the epidemic.

Communication within #ŁódźWillWait campaign takes place in two languages (Polish and English) across online channels of Łódź Tourism Organization: