Łódź Jutra - prezentacja idei rozwojowych dla Łodzi

Pani Prezydent Hanna Zdanowska (Miasto Łódź) oraz Pan Profesor Robert Kozielski (firma Questus) zaprezentowali 9 września główne założenia projektu nowej strategii dla Łodzi. Wyróżnikiem ma być idea, że Łódź będzie miastem tworzonym wspólnie z mieszkańcami. Swoje miejsce w opracowaniu znalazła również turystyka.

Założenia Strategii

Jak podkreśla prezydent Hanna Zdanowska, Łódź będzie współtworzona przez mieszkańców. Wprowadzone zostaną unikatowe na skalę kraju rozwiązania, w których miasto będzie wspierać lokalne inicjatywy i projekty na niespotykaną dotąd skalę.

Wiceprezydent Wojciech Rosicki podkreśla, że celem władz Łodzi jest włączenie w proces wspólnego zarządzania miastem jak największej liczby łodzian: - Urząd będzie pełnił funkcję lidera, motywującego mieszkańców do działania oraz animatora zapewniającego mieszkańcom niezbędne narzędzia do realizacji ich pomysłów.

Hanna Zdanowska dodaje: - Chcę, żeby łodzianie w większej niż dotychczas skali decydowali o kształcie miasta. Nie tylko w sferze pomysłu i podejmowania decyzji, jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, ale także poprzez zaangażowanie się w realizację tych pomysłów. Np. lokatorzy kamienicy przy ul. Legionów chcieli miejsca na sąsiedzkie spotkania. I je sobie zrobili, postawili krzesła, stół, zbudowali altanę. Pan Michał wymarzył sobie ławkę na pamiątkę pierwszej randki z ukochaną. I ławka stoi w parku na Zdrowiu. Chcę podzielić się władzą z mieszkańcami. Chcę pomagać realizować ich marzenia.

Jakie jest miejsce turystyki w koncepcji?

W przedstawionej przez autorów analizie stanu obecnego Łódź oceniona została w różnych obszarach związanych z wizerunkiem i produktem turystycznym i około turystycznym. Ocena została przeprowadzona w skali od 0 do 6 i tak:

 1. Krajobraz i atrakcje naturalne (tereny zielone, czystość, infrastruktura miasta, krajobraz ogólny) - ocena 3
 2. Atrakcje historyczne i kulturalne (atrakcje, wydarzenia, kultura) - ocena 4
 3. Wizerunek miasta - ocena 2
 4. Doświadczenia kojarzone z miastem - ocena 3
 5. Organizacja zarządzania marką miasta - ocena 4
 6. Duma i aktywność mieszkańców - ocena 1
 7. Jakość bieżącej promocji miejsca - ocena 4
 8. Markowe produkty regionalne - ocena 3
 9. Oferta turystyczna - ocena 3

Według dotychczasowej strategii miasta Łódź powinna koncentrować się na turystyce typu citybreak. Warto jednak rozważyć ekspansję tej formuły w stronę lukratywnej turystyki MICE (meetings, incentives, conferences, events) oraz form wyspecjalizowanych, np. turystyki festiwalowej, postindustrialnej, komiksowej, filmowej, bajkowej, itd. Błędem i utraconą szansą jest promocja turystyki łódzkiej wyłącznie przez pryzmat obiektów, a nie doświadczeń. Łódź ma wszelkie szanse na bycie miastem niecodziennych doświadczeń. Należy opracować unikatowy klucz doświadczeń Łodzi i promować miasto przede wszystkim w ten sposób. Ten aspekt miasta przebija się bardzo opornie. Bardzo ważnym elementem obsługi ruchu turystycznego jest ułatwianie poznania miasta przez gotowe trasy, produkty sieciowe, aplikacje i wzbogacanie doświadczenia turysty technologiami. Łódź proponuje zwiedzającym różne trasy z mapami oraz kalendarze wydarzeń. Są aplikacje poświęcone ulicy Piotrkowskiej oraz łódzkim muralom. Brakuje jednak jednego przewodnika podanego w różnych formach. Łódź jest miastem ciekawym i niebanalnym. Niestety, nie jest miastem łatwym i sporo wymaga od tych, którzy chcą je poznać. Umiarkowana atrakcyjność oferty turystycznej jest pochodną problemów miasta w innych obszarach.W porównaniu do hegemonów turystycznych może być oceniona jedynie na przeciętnym poziomie.

Przykładowe cele strategiczne

Łódź silna i odporna

 • Miasto bezpieczne - podniesienie odporności miasta na kryzysy wewnętrzne i zewnętrzne takie jak COVID - 19
 • Miasto jakościowej edukacji - podniesienie poziomu edukacji, dostosowanie jej do wymogów rynku i gospodarki – by po studiach mieć dobrą pracę
 • Miasto innowacji społecznych – podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców miasta, dzięki aktywizacji społecznej i wsparciu oddolnych inicjatyw
 • Miasto sprawnych urzędów – lepsze zrozumienie potrzeb mieszkańców i dostosowanie e-urzędu do oczekiwań klientów

Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju

 • Rewitalizacja 2.0 – utrzymanie pozycji lidera rewitalizacji w Polsce
 • Przedsiębiorcza Łódź – wspieranie łódzkich przedsiębiorców i tworzenie silnej lokalnej gospodarki
 • Rozwój branż kreatywnych – kontynuacja wsparcia dla branż i przedsięwzięć kreatywnych
 • Turystyka MICE - stworzenie z Łodzi najbardziej atrakcyjnego miasta dla sektora MICE
 • Hub logistyczny dla Europy Środkowej – stworzenie infrastruktury, rozwój branży e-commerce i logistyki
 • Łódź produkcyjna 2.0. – rozwój istniejących i generowanie nowych przedsięwzięć produkcyjnych

Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy

 • Miasto korzystnej wartości za cenę – utrzymanie kosztów życia na atrakcyjnym poziomie, zwiększanie pakietu korzyści mieszkańca z faktu, że mieszka w Łodzi
 • Miasto twórcze – poszerzanie kreatywnej współpracy, tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy
 • Miasto wartościowego wypoczynku – planowanie nowych atrakcji miasta i zadbanie o dotychczasowe miejsca wypoczynku
 • Odwrócenie negatywnej demografii – zwiększanie atrakcyjności miasta i odwrócenie trendów demograficznych

Łódź zachwycająca

 • inLodz21 – realizacja projektu Muzeum Cywilizacji będącego unikatem w skali europejskiej, który wyznaczy nowy poziom realizacji idei kulturowych w Łodzi
 • Miasto zeroemisyjne i czyste - troska o najwyższą jakość powietrza, wody i środowiska
 • Miasto aktywności obywatelskiej – zwiększenie zaangażowania łodzian i stworzenie unikatowego sposobu zarządzania miastem

Jak podkreśla prezydent Hanna Zdanowska, przedstawione założenia do strategii miasta są dokumentem otwartym, który poddany będzie jak najszerszym konsultacjom wśród wszystkich zainteresowanych.

- Wprowadzenie w życie nowej strategii nie będzie ani proste, ani gwałtowne. W wielu jej aspektach jednakże będziemy pionierami, wiele rozwiązań będziemy stosować jako jedni z pierwszych. Dzięki tym wszystkim działaniom stworzymy wyjątkowy, unikalny w skali Europy sposób zarządzania miastem. To stanie się naszym znakiem rozpoznawczym. To będzie nas wyróżniać na tle innych. Otwartość, obywatelskość, współtworzenie miasta – to będzie nasza łódzka droga do sukcesu – mówi Hanna Zdanowska i dodaje: - Chcę, by łodzianie mieszkali w swoim wymarzonym mieście. Chcę pomagać im w realizacji marzeń. By każdy łodzianin, który chce coś zrobić – choćby postawić ławkę w parku – miał tę możliwość, a urząd służył mu pomocą.

Powiązane pliki