Łódzka Organizacja Turystyczna

600 lat Łodzi. Ex Navicula Navis

Krakowski Salon Poezji w Teatrze Muzycznym

Miłośników poezji, a w szczególności liryków Juliana Tuwima, zapraszamy 30 października o godzinie 10:00 do Teatru Muzycznego na kolejne spotkanie z cyklu "Krakowski Salon Poezji".

Krakowski Salon Poezji odbywa się w niedzielne południa od 2002 r.
Spotkania zainicjowała aktorka Anna Dymna. Podczas wydarzeń poeci, ale i inni artyści, czytają wiersze autorów znanych i mniej znanych. Krakowski Salon Poezji to cenione wydarzenie kulturalne, które ponad 20 lat temu zainicjowała Anna Dymna. Podczas Salonów uznani i debiutujący aktorzy czytają wiersze znanych i wybitnych poetów.

Najbliższe spotkanie poprowadzi Anna Dymna a wiersze czytać będą Bronisław Wrocławski i Bronisław Maj.

Oprawa muzyczna: Ewelina Hajda

Bilety do nabycia TUTAJ