Katalog "Rynek Hotelowy w Łodzi" [PDF]

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi, we współpracy z firmą doradczą Walter-Herz wydało dwujęzyczny katalog "Rynek Hotelowy w Łodzi" opisujący stan branży hotelarskiej w Łodzi w 2018 roku.

Wydane niedawno, 76-stronne opracowanie kierowane jest przede wszystkim do potencjalnych inwestorów, ale stanowi materiał pomocny dla każdego, kto chce poznać aktualną kondycję łódzkiej branży hotelarskiej. Wydawnictwo składa się z dwóch podstawowych części: opisującej ogólnie Łódź oraz kompleksowo przedstawiającej łódzki rynek hotelowy. Całość wieńczy kilka wypowiedziami wpływowych inwestorów o Łodzi oraz krótkim opisem autorów opracowania. 

Cześć pierwsza stanowi szczegółową charakterystykę miasta z uwzględnieniem historii, danych demograficznych, ekonomii i gospodarki oraz dostępności komunikacyjnej. Na tym etapie omówiono też największe projekty infrastrukturalne (Nowe Centrum Łodzi i Miasto Kamienic) oraz związany z nimi rynek biurowy. Zwrócono również uwagę na turystyczną stronę Łodzi. 

W części właściwej dokonano szczegółowej analizy podaży na łódzkim rynku hotelowym. Opisano usieciowanie hoteli, rozwój rynku oraz lokalizacje poszczególnych obiektów na planie miasta. Każdy z hoteli został też pokrótce opisany, zwrócono również uwagę na nagrody, które dany hotel zdobył w przeszłości. W tym miejscu dokonano też wyczerpującego opisu popytu na łódzkim rynku hotelowym. Scharakteryzowano również najnowsze inwestycje hotelowe. Całość zakończona jest opisem założeń strategicznych miasta wobec miejskiej bazy noclegowej oraz rekomendacji miasta dla potencjalnych inwestorów z branży.