Łódzka Organizacja Turystyczna

International Tourism Congress ITC2022 już 17-19 listopada w Łodzi!

W dniach 17-19 listopada 2022 roku w Łodzi odbędzie się International Tourism Congress ITC2022. Kongres organizowany jest wspólnie przez międzynarodowy projekt SPOT - Sustainable Spatial Planning of Tourism Destrinations, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz portugalską organizację badawczą CiTUR - Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo. Patronat nad kongresem objęło Polskie Towarzystwo Geograficzne. Partnerami wydarzenia są Baltic University Programme oraz Łódzka Organizacja Turystyczna.

International Tourism Congress ITC2022 jest głównym wydarzeniem prezentującym osiągnięcia projektu SPOT - Sustainable Spatial Planning of Tourism Destrinations. W ramach kongresu odbędzie się specjalna sesja, w trakcie której zapoznać będzie się można z wynikami pracy naukowców i studentów w zakresie zrównoważonego planowania przestrzennego i rozwoju turystyki zrównoważonej w wybranych, europejskich destynacjach. Tę specjalną sesję dedykujemy pamięci tragicznie zmarłego prof. Konrada Czapiewskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, jednego z liderów projektu SPOT. Udział w sesji jest nieodpłatny, wymagana jest jednak rejestracja.

Tytuł kongresu ITC2022 brzmi “Tourism – Going Back/Forward to Sustainability”. Turystyka zrównoważona to zagadnienie szeroko dyskutowane od początku lat 90. XX wieku. Korzenie tego pojęcia tkwią w koncepcji tzw. „zielonej turystyki”, która miała być odpowiedzią na negatywne skutki boomu turystyki masowej lat 60. XX wieku. Pojęcie turystyki zrównoważonej wywodzi się wprost z szerszej i starszej idei „zrównoważonego rozwoju”. Do dyskusji nad turystyką zrównoważoną wróciliśmy ostatnio w dobie kryzysów ziemskiej przyrody (zmiana klimatu, kryzys bio- i georóżnorodności oraz degradacja krajobrazu kulturowego). Zmiany te wywołane zostały gospodarczą działalnością człowieka usankcjonowaną kapitalistycznym nastawieniem na konsumpcję i zysk, jak również traktowaniem przyrody jako taniego, czy wręcz darmowego zasobu.

Aktualnie, dyskusja nad turystyką zrównoważoną odnosi się również do problemów społecznych. Mowa o niesprawiedliwości społecznej i przestrzennej wynikającej z nierówności społecznych i ekonomicznych, braku spójności terytorialnej oraz o różnego rodzaju problemach wynikających z przerostu funkcji turystycznej. Zrównoważony rozwój wraz z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych są wskazywane jako najważniejsze siły kształtujące rozwój turystyki przyszłości. Dlatego w dyskusji podczas kongresu ITC2022 turystykę zrównoważoną będziemy traktować jako temat zarówno stary, jak i zupełnie nowy.

Informacje szczegółowe dostępne na stronie głównej kongresu ITC2022 – <link https://spot-erasmus.eu/itc2022/>spot-erasmus.eu/itc2022/</link>