FOTOFESTIWAL 13–30 czerwca 2019 Międzynarodowy Festiwal Fotografii

Fotofestiwal jest największym wydarzeniem poświęconym sztuce fotografii w Polsce, a jego początki sięgają 2001. Jest to impreza cykliczna, odbywająca się w Łodzi w maju lub czerwcu dzięki współpracy Fundacji Edukacji Wizualnej, Łódź Art. Center, Fabryki Sztuki oraz Urzędu Miasta Łodzi. Dzięki umieszczeniu wystaw, projekcji, panelów czy warsztatów w postindustrialnych przestrzeniach kamienic i fabryk, a w szczególności nowoczesnym kompleksie Art Inkubatora, festiwal ukazuje również architektoniczną unikatowość Łodzi. Od 2016 roku partnerem Fotofestiwalu jest Łódzkie Centrum Wydarzeń.

Tegoroczna edycja odbędzie się między 13-30.06. i dotyczyć będzie metafizyki oraz duchowych, niematerialnych poszukiwań człowieka.

Fotofestiwal odbędzie się, jak zawsze, w Art_Inkubatorze i OFF Piotrkowska – a wystawom z programu głównego towarzyszyć będą: wystawy Grand Prix, wystawy w przestrzeni miejskiej, pokazy slajdów, projekcje filmowe, warsztaty i fotospacery, przeglądy portfolio, imprezy i działania edukacyjne.

Fotofestiwal w 2019 postara się przybliżyć, jak właśnie te poszukiwania ludzkości – niematerialne, duchowe, zmysłowe, ezoteryczne
– pokazuje fotografia. I czy jest w stanie pokazać coś, co jest niewidzialne?

Zaproponowano trzy główne ścieżki tematyczne:

  1. Duchowość, transcendencja, mistycyzm, wspólnoty i rytuały

Piotr Zbierski, światowa premiera nowego projektu

Nicola Lo Calzo opowie o rytuałach odzwierciedlających doświadczenia kolonialne

  1. Nauka, zrozumienie, metafizyka

David Fathi, Ostatnia droga nieśmiertelnej kobiety

Henrik Spohler, Data flow

Klaus Pichler, To zmieni Twoje życie na zawsze

  1. Niewyjaśnione zjawiska, duchy i zjawy

Wystawa grupowa, kurator: Franek Ammer:

fotografia archiwalna, kurator: Brad Freuheim: