Łódzka Organizacja Turystyczna

Fabrykanci, robotnicy, epoka willi i pałaców. Do rąk łodzian trafił II tom pełnej monografii historii miasta.

Monografia Łodzi w pięciu tomach to wspólny projekt Urzędu Miasta Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego z okazji 600-lecia Łodzi. Redaktorem naukowym serii jest profesor Jarosław Kita z Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Właśnie ruszyła jego sprzedaż.

Książki

Drugi tom monoggrafi miasta Łodzi jest do kupienia na stronie internetowej Wydawnictwa Łódzkiego  oraz w łódzkich księgarniach. Dodatkowo w każdej z filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi, która współrealizuje projekt, znajdzie się jeden egzemplarz do wypożyczenia

To swego rodzaju święto, bo pokazujemy światu, ale i nam łodzianom kolejny tom wydawnictwa, na które długo czekaliśmy. To pierwsza taka monografia, która powoduje, iż dla każdego, kto będzie chciał zapoznać się z dziejami Łodzi pojawia się publikacja, z której będzie można korzystać. Ten tom jest niesamowity, bo mówi o powstawaniu miasta w niezwykłym tempie z małej osady. Czy byliśmy wielokulturowi? Jaką rolę odgrywały w XIX wieku w Łodzi kobiety? Czy były tylko siłą roboczą napędzającą fabryki, a może też tymi, które napędzały rozwój miasta? Zachęcam wszystkich, by zagłębić się w odpowiedzi na te pytania, które znajdują się właśnie w tym tomie. Dziękuję autorom i nieocenionemu partnerowi, Uniwersytetowi Łódzkiemu – powiedziała Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

II tom to praca zbiorowa 22 autorów. Podobnie jak w tomie pierwszym, temat ujęty jest chronologicznie, ale uporządkowany poprzez moduły, takie jak: „rozwój przemysłu”, „narodowości i wyznania”, „przekrój społeczny” (fabrykanci, robotnicy, inteligencja, rola kobiet), „architektura”, „szkolnictwo”, „opieka zdrowotna”, „dobroczynność”, „kultura”, „sport”, „folklor miejski”, „język łodzian” itp. Wśród autorów są wybitny łódzcy badacze i akademicy, np. prof. Jarosław Kita, prof. Wiesław Puś, prof. Krzysztof Stefański – specjalizujący się w historii architektury, prof. Krzysztof Woźniak - znany badacz życiorysu Rajmunda Rembielińskiego czy prof. Marta Sikorska, znana badaczka historii kobiet.

 

- To niezwykłe uczucie trzymać w dłoniach drugi tom monografii naszego niezwykłego miasta. Poświęcony jest on najważniejszemu, jeśli chodzi o tworzenie Łodzi okresowi w jej dziejach. Kiedy spotkaliśmy się by celebrować wydanie pierwszego tomu tej publikacji, byliśmy niezwykle dumni. Patrzyliśmy na naszych autorów, może nie z niepokojem, ale podziwem, że podołali wielkiemu wysiłkowi. Udało się. Dziękuję i gratuluję  - powiedziała rektor Uniwersytetu Łódzkiego profesor Elżbieta Żądzińska.

 

Premierze publikacji towarzyszyła wystawa „Łódź zajmuje mnie i porywa…”. Obraz miasta na przełomie XIX i XX wieku w zbiorach Biblioteki UŁ” oraz spotkanie z autorami pod wspólnym hasłem: „Kariera miasta Łodzi. Od rolniczego miasteczka do wielkoprzemysłowej metropolii (1820-1914)”.

Pierwszy tom monografii ukazał się w lipcu tego roku, drugi (1821-1914) –  w listopadzie 2023. W trzecim tomie, który ukaże się w marcu 2024, poczytamy o losach Łodzi między dwoma wojnami, w czwartym (lipiec 2024) o Łodzi powojennej i współczesnej. Piąty tom będzie utrzymany w konwencji „historii mówionej”, oparty głównie na wywiadach i wątkach dodatkowych, które nie znalazły się w pierwszych tomach.