Czas podsumować 2020 rok – 25 tysięcy turystów w Łódzkiej Informacji Turystycznej

Pomimo pandemii i związanych z nią ograniczeń w podróżowaniu, w poprzednim, 2020 roku centrum Łódzkiej Informacji Turystycznej przy Piotrkowskiej 28 odwiedziło blisko 25 tysięcy turystów z całego świata. Poniżej prezentujemy garść statystyk. Kiedy odwiedziła nas największa liczba gości? Z jakiego kraju pochodziło największe grono zagranicznych turystów? Sprawdź w artykule.

Truizmem będzie stwierdzenie, że 2020 nie był łaskawym rokiem dla turystyki. Pandemiczne zawirowania nie ominęły również Łodzi oraz Łódzkiej Informacji Turystycznej. W porównaniu do 2019 roku odwiedziło nas znacznie mniej turystów. Należy tu jednak zaznaczyć, że w związku z ograniczeniami covidowymi centrum informacji turystycznej przy Piotrkowskiej 28 było zamknięte przez większą część marca, cały kwiecień oraz cały listopad. W całym 2020 roku mieliśmy przyjemność obsłużyć dokładnie 24 966 gości, z czego 2 750 (11%) pochodziło z zagranicy. W poprzednich latach te wartości kształtowały się następująco:

- w 2019 roku – odwiedziło nas 44 990 gości, z czego 8461 (18%) pochodziło z zagranicy,

- w 2018 roku – odwiedziło nas 26 291 gości, z czego 6211 (23%) pochodziło z zagranicy.


Rys. 1. Liczba turystów z Polski i zagranicy odwiedzających Łódzką Informację Turystyczną w 2020 roku

 

Powyższe liczby jasno pokazują, że pandemia wstrząsnęła turystyką, w szczególności międzynarodową. Zauważalne różnice widać nie tylko w samej liczbie turystów zagranicznych, ale również w krajach pochodzenia odwiedzających centrum przy Piotrkowskiej. Co prawda niezmiennie największa grupa turystów zagranicznych to Niemcy i Ukraińcy, ale w tegorocznym zestawieniu brakuje przedstawicieli takich krajów jak Stany Zjednoczone czy Izrael, którzy do tej pory licznie odwiedzali centrum przy Piotrkowskiej. W 2020 roku zanotowano również znacznie mniejszą liczbę Włochów i Rosjan. Z kolei w pierwszej dziesiątce po raz pierwszy pojawiły się Turcja i Portugalia. Z pewnością dla takiego stanu rzeczy istotne znaczenie ma obecność studentów przebywających w Łodzi w ramach programu Erasums. 


Rys. 2. Kraje pochodzenia turystów zagranicznych najliczniej reprezentowanych wśród odwiedzających
Łódzką Informację Turystyczną w 2020 r.

 

Biorąc pod uwagę miesięczną fluktuację wielkości ruchu turystycznego w punkcie przy Piotrkowskiej 28, największa liczba turystów odwiedziła nas w dwóch miesiącach przed pandemią: w styczniu (2977 osób) i w lutym (3966 osób) oraz w sezonie letnim: 4092 osób w lipcu, 3951 osób w sierpniu i 3014 osób we wrześniu. Widać tutaj zauważalną zmianę w stosunku do poprzednich lat, kiedy to rokrocznie rekordowa liczba gości była notowana we wrześniu ze względu na odbywający się wtedy Light Move Festival. 


Rys. 3. Miesiące 2020 roku o najwyższej frekwencji w Łódzkiej Informacji Turystycznej

 

Stawiamy nie tylko na ilość, ale również na jakość! Wciąż utrzymujemy wysokie notowania naszego centrum informacji turystycznej. Możemy się pochwalić nie tylko utrzymaniem najwyższej, czterogwiazdkowej kategorii certyfikacyjnej dla punktów i centrów informacji turystycznej. Co warto zaznaczyć, również – a może przede wszystkim – cieszymy się wysoką oceną i zaufaniem naszych odwiedzających. Ocena 4,7 (w skali od 1 do 5) na koncie Google jest tego najlepszym potwierdzeniem. Serdecznie dziękujemy Wam za wszystkie opinie. Obecnie jest ich już ponad 230. 


Rys. 4. Bieżąca ocena Łódzkiej Informacji Turystycznej na profilu Google (stan na 03.01.2021)

 

Miejmy nadzieję, że 2021 rok, który właśnie się rozpoczął będzie zdecydowanie bardziej łaskawy dla turystyki. Łódzka Informacja Turystyczna jest niezmiennie otwarta siedem dni w tygodniu i pozostaje do Waszej dyspozycji. Zapraszamy do Łodzi!

-------

Osoby i instytucje zainteresowane otrzymaniem kompleksowych danych statystycznych związanych z frekwencją w Łódzkiej Informacji Turystycznej (np. do opracowań naukowych) mogą kontaktować się mailowo pod adresem hubert.koper@lodz.travel