Akademickie Centrum Designu na Księżym Młynie z nowymi planami - Łódź stolicą designu.

Warsztaty twórcze z obszaru designu, aktywizacja mieszkańców Księżego Młyna, działalność naukowa, badawcza i edukacyjna z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu oraz wydarzenia dla dzieci, rodzin i seniorów– Akademickie Centrum Designu intensyfikuje działalność kulturalną i edukacyjną na Księżym Młynie.

Właśnie zakończył się wieloletni projekt infrastrukturalny związany z przywróceniem świetności zabytkowego budynku po pierwszej w Łodzi szkole fabrycznej na Księżym Młynie. Obecnie ma tu siedzibę Akademickiego Centrum Designu.

- Dekadę temu Miasto Łódź podjęło decyzję o przekazaniu tego terenu łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. To była słuszna i trafna decyzja. Dziś znajdujemy się w unikatowej przestrzeni. ACD to jest wyjątkowe miejsce, które może nazywać się stolicą designu – wyjaśnia wiceprezydent Miasta Łodzi, Joanna Skrzydlewska.

- Prowadzimy tu działalność edukacyjną, promujemy polski design wspólnie z akademiami sztuk pięknych z całej Polski. Zależy nam na tym, by włączyć do działań edukacyjnych również osoby z innych środowisk, dzieci, rodziny, też Uniwersytet III wieku - by Akademickie Centrum Designu stało się miejscem ważnym na mapie kulturalnej Łodzi i nie tylko  –  komentuje rektor łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, dr Przemysław Wachowski.

Wizję tę ma zrealizować nowo wybrana dyrektora Akademickiego Centrum Designu, Agnieszka Wojciechowska-Sej.

- Będziemy podejmować spotkania z osobami, które już na Księżym Młynie działają, realizować warsztaty i wydarzenia dla szkół, spotkania z mieszkańcami Księżego Młyna i całej Łodzi, a także będziemy współpracować ponadlokalnie. Wszystko po co, by wszech obecny design, z którym do czynienia dziś ma każdy, niezależnie od wieku czy statusu społecznego, stał się tematem nie tylko dyskusji - opowiada o swoich pomysłach Dyrektor ACD, Agnieszka Wojciechowska-Sej, która objęła tę funkcję w marcu tego roku.

- Dzięki zakupionemu sprzętowi, oprócz przestrzeni wystawienniczej, znajdują się tu też pracownie warsztatowe. Posiadamy na przykład jedyną w Łodzi drukarkę 3D umożliwiająca wydruki w rozmiarze sylwetki człowieka – dodaje Dziekan Wydziału Sztuk Projektowych łódzkiej ASP, dr hab. Olga Podfilipska-Krysińska, prof. czelni.

Jak dotąd, Akademickie Centrum Designu zaprezentowało szereg interesujących wystaw, którego przyciągnęły artystów, projektantów, przedstawicieli biznesu, mieszkańców, a także środowisko akademickie. W minionym roku podjęto współprace między innymi z Łódź Design Festiwal, Fotofestiwalem oraz Design 32 – konkursem najlepszych dyplomów wydziałów wzornictwa. Działalność Akademickiego Centrum Designu realizowana jest przy współpracy konsorcjum ośmiu wyższych uczelni artystycznych w Polsce: Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Sztuki w Szczecinie, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.