Łódzka Organizacja Turystyczna

600 lat Łodzi. Ex Navicula Navis

W Łodzi odbyło się X Gremium Ekspertów Turystyki

W dniach 6-8 grudnia br. w Hotelu Ambasador w Łodzi odbyła się jubileuszowa 10. edycja ogólnopolskiej konferencji Gremium Ekspertów Turystyki, odbywającej się od 2003 roku. To platforma integracji środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych, spotkanie dające okazję do dialogu i budowania mostów łączących branżę turystyczną i władze rządowe i samorządowe. GET to jedyne na taką skalę wydarzenie w Polsce, mające charakter kroczący, tzn. za każdym razem odbywa się w innym regionie, którego dorobek, zarówno naukowy, jak i branżowy, ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki turystycznej

W tym roku spotkało się ze sobą ponad 250 specjalistów z całej Polski. Na trzydniowe wydarzenie składała się konferencja naukowo-branżowa, debaty eksperckie i cykl warsztatów branżowych. Dało to przestrzeń do analizy aktualnych problemów oraz wypracowania wniosków i rekomendacji na przyszłość, ale przede wszystkim na skuteczny networking i wymianę doświadczeń.

Motywem przewodnim Gremium było współpraca, budowanie „mostów” łączących różne środowiska i tworzenie platformy integracji naukowców, samorządowców, urzędników, przedsiębiorców, działaczy branżowych. Tematyka nawiązywała do problemów i zmian współczesnego świata w kontekście przyszłości sektora turystyki.  Celem Gremium z kolei było podjęcie próby diagnozy stanu i określenia kierunków rozwoju sektora turystyki w Polsce z uwzględnieniem różnorodnych uwarunkowań, zarówno krajowych, jak i ogólnoświatowych.

Warto zaznaczyć, że gospodarzem naukowym X jubileuszowej edycji Gremium był Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji – jedna z największych placówek naukowo-badawczych w Polsce, zajmujących się badaniem zjawisk związanych z turystyką, hotelarstwem, rekreacją i geografią miast.

W trakcie imprezy wyróżnienia przez ROTWŁ tytułami "Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego" otrzymały Groty Nagórzyckie oraz Muzeum Miasta Łodzi, dodatkowo Mandoria została doceniona za wkład włożony w promocję regionalnej turystyki.