Łódzka Organizacja Turystyczna

600 lat Łodzi. Ex Navicula Navis

Konferencja Interakcja-Integracja 2022 „Włączamy empatię” w Centrum Nauki i Techniki EC1

Człowiek o wysokiej zdolności empatii stawia dobro innych ponad własne cele. Czy każdy z nas potrafiłby uczynić tak samo? Na te pytanie odpowiemy w trakcie nadchodzącej konferencji Interakcja-Integracja 2022, która 22-23 listopada 2022 odbędzie się w Centrum Nauki i Techniki EC1.

Konferencja Interakcja-Integracja 2022 „Włączamy empatię” w Centrum Nauki i Techniki EC1

Konferencja Interakcja-Integracja to coroczne wydarzenie Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPIN. Ma ono charakter spotkania branżowego i uczestniczą w nim członkowie Stowarzyszenia oraz osoby i przedstawiciele jednostek, zajmujących się upowszechnianiem nauki i kultury w Polsce. Program konferencji obejmuje co roku ciekawe wystąpienia plenarne, sesje tematyczne oraz warsztaty, poświęcone aktualnym tematom związanym z popularyzowaniem nauki. Konferencja jest niezastąpioną okazją do networkingu i dzielenia się doświadczeniami, wykorzystywanymi przez jej uczestników w codziennej pracy. 

W trakcie konferencji poruszane są istotne społecznie tematy. W tym roku pod hasłem „Włączamy empatię” chcemy poruszyć temat inkluzji społecznej – w wielu aspektach naszej pracy.  Empatia, słuchanie i zrozumienie są najskuteczniejszą metodą kształtowania naszej oferty tak, by była odpowiedzią na wiele potrzeb, także tych szczególnych. Jest idealną metodą na budowanie zaangażowania twórców, uczestników, ale także do tej pory biernych odbiorców naszych działań. W naszym obszarze zainteresowania jest wiele grup społecznych, ale czy pomyśleliśmy o tych, które do nas nie zaglądają? Chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak zacząć działania włączające, ale też o tym, czy włączanie jednych grup nie jest wykluczeniem innych? – mówi Alicja Harackiewicz, prezes zarządu Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPIN.

Uczestnicy, biorąc udział w tegorocznej konferencji dowiedzą się: jak używać języka, który jest inkluzyjny, a nie protekcjonalny, a także jakie wyzwania łączą się z edukacją dostosowaną dla wszystkich odbiorców. Interakcja-Integracja 2022 ma także na celu zachęcić środowisko do dzielenia się dobrymi praktykami – szczególnie w zakresie pracy z uchodźcami z Ukrainy – wyzwaniem, które w tym roku dotyka wszystkich edukatorów w sposób szczególny. W czasie konferencji organizatorzy dadzą przestrzeń do rozmowy osobom, dla których tworzone są programy. Wysłuchają potrzeb ludzi, którzy na co dzień mierzą się z wyzwaniami ,,bycia włączonym”, dzięki czemu będą oni mogli współtworzyć tegoroczną konferencję.

Jednym z organizatorów i gospodarzem tegorocznej konferencji Interakcja-Integracja jest Centrum Nauki i Techniki EC1 – miejsce, które nieustannie inspiruje do mądrego spędzania czasu. Od 2018 r. udostępnia ono odwiedzającym przestrzenie zabytkowej elektrowni EC1, która wróciła do życia w całkiem nowej, imponującej roli - interaktywnego centrum nauki, docierającego ze swoją ofertą do jak najszerszego grona odbiorców. 

Konferencja została dofinansowana z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Organizatorzy znaleźli również wsparcie u firmy Veolia, która została oficjalnym Sponsorem konferencji Interakcja-Integracja 2022. Partnerami wydarzenia są Fabryka Dekoracji oraz SoftCom. Swojego honorowego patronatu udzieliła również Prezydent Miasta Łodzi, Pani Hanna Zdanowska. 

Program i szczegóły konferencji:

https://centrumnaukiec1.pl/aktualnosci/interakcja-integracja-2022

Więcej informacji:

Magdalena Kosiada-Sylburska

Kierowniczka Centrum Nauki i Techniki, Członkini Komitetu Programowego SPIN

m.kosiada@ec1lodz.pl