Łódzka Organizacja Turystyczna

Łódź wczoraj-dziś-jutro. Spacer 3: Łódź - miasto czterech kultur

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej zaprasza na spacer w sobotę 23 lipca o godzinie 11:00. Spotykamy się przed wejściem na Dworzec Łódź Fabryczna, na placu Sałacińskiego.

Od czasu narodzin Łodzi Przemysłowej nasze miasto tworzą przedstawiciele różnych kultur, wyznań, przybywający tutaj z całego świata. Dzisiaj w obliczu nowych wyzwań i konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy szczególne znaczenie mają działania i edukacja służące budowaniu i rozwijaniu tożsamości Łodzi jako wielokulturowego miasta tolerancji.


Na spacerze, który poprowadzi Bartek Damian Mielniczek, będziemy poznawać wizerunek Łodzi, jako miasta wielokulturowego, miasta tolerancji, miasta kobiet, miasta awangardy, miasta walki o sprawiedliwość społeczną, budowanego i tworzonego przez mieszkanki oraz mieszkańców dla których to miejsce stało się ich domem.

 

Udział w spacerze jest bezpłatny.