Łódzka Organizacja Turystyczna

27 Kwesta na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza przy ulicy Ogrodowej w Łodzi

Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 27 kweście na rzecz ratowania zabytków najstarszej łódzkiej nekropolii. Odbędzie się ona w dniach 1 listopada, w godzinach 9.00 - 19.00, oraz 30 i 31 października w godz. 10.00 – 16.00.

Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej kweście. Jak co roku zaprezentujemy kolejne pomniki nagrobne, które w ostatnich latach zostały poddane pracom konserwatorskim. Dzięki corocznym kwestom, zaangażowaniu w ich przebieg wielu organizacji i stowarzyszeń oraz hojności Łodzian, przybywa na Starym Cmentarzu odnowionych pomników.

Program obejmuje:
23 października (sobota), godz. 10.00 – 14.30 wolontariat młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza. Kwestę łączymy z porządkowaniem wyznaczonych miejsc wokół zabytkowych pomników nagrobnych
30 października (sobota) 10.00-16.00 kwesta pod patronatem organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz popularyzacji historii i ochrony zabytków naszego miasta
31 października (niedziela) 10.00-16.00 kwesta pod patronatem organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz popularyzacji historii i ochrony zabytków naszego miasta
1 listopada (poniedziałek), godz. 9.00 – 19.00 kwesta z udziałem przedstawicieli władz miasta i województwa, polityków, samorządowców, dziennikarzy oraz reprezentantów środowiska nauki i kultury
7 listopada (niedziela), godz. 16.00 uroczysta gala w Muzeum Miasta Łodzi podsumowująca projekt „Łódź jest parkiem” połączona z prezentacją tegorocznych odnowionych zabytków na Starym Cmentarzu

Zapraszamy rówenież na spacery tematyczne:
31 października (niedziela), godz. 10.00 – Nekropolia Łodzi Wielowyznaniowej spacer po trzech częściach wyznaniowych Starego Cmentarza
14 listopada (niedziela), godz. 10.00 – Szlakiem odnowionych zabytków Starego Cmentarza spacer prezentujący najbardziej interesujące realizacje konserwatorskie zabytkowych pomników nagrobnych

Dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych proponujemy wolontariat łódzkich szkół na rzecz ratowania najcenniejszych zabytków najstarszej łódzkiej nekropolii.
Porządkowanie Cmentarza połączone z kwestą: 23 października 2021 w godz. 10.00-14.30.
I tura 10.00 – 12.00 Szkoły Podstawowe klasy I-VI
II tura 12.30 – 14.30 Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII, Szkoły Ponadpodstawowej
Rejestracja grup odbywać się będzie od godz. 10.00 w oznakowanym miejscu (namiocie) przy kancelarii części katolickiej cmentarza. Reprezentacja szkoły wynosi maksymalnie 10 uczniów pod opieką nauczyciela. Mile widziane oznakowanie uczniów danej szkoły (tarcze, identyfikatory). Można zgłasać się do 20 października 2021 roku  za pomocą wypełnionej karty zgłoszenia, wysłanej na adres: tonsc1999@gmail.com         


Zapraszamy do odwiedzania profilu  www.facebook.com/TONSC1999

Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej 39 w Łodzi