Łódzka Organizacja Turystyczna

Bocian czarny w mieście murali

To że Łódź jest polską stolicą murali wiedzą wszyscy. Ale czy wiecie, że to właśnie z naszego regionu nadawana jest transmisja online z gniazda niezwykle rzadkich bocianów czarnych? Mieszkańcy gniazda już odlecieli, ale ciemnego boćka nadal można podziwiać w naszym mieście!

Mural z bocianem czarnym
Mural z bocianem czarnym

Projekt Bociany czarne online to wspólna inicjatywa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach działań prowadzona jest transmisja online z gniazda bocianów czarnych. Boćki podglądać można od od kwietnia do sierpnia, a więc od przylotu ptaków dorosłych na gniazdo do wylotu młodych osobników. Dodatkowo projekt zakłada również obrączkowanie i zakładanie logerów – urządzeń GPS śledzących trasy migracji. Logery założono w gniazdach w nadleśnictwach: Grotniki, Piotrków, Poddębice, Bełchatów, Złoczew, Kutno i Kolumna. W 2021 r. udało się także odnaleźć na terenie RDLP w Łodzi kolejne, nowe gniazda bociana czarnego, które dołączyły do stanowisk monitorowanych przez leśników i naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego. Lokalizacja gniazda z którego prowadzone jest reality show z boćkami w roli głównej jest utajnione - wszystko aby nie zakłócać spokoju ptakom.

Wszystkie działania projektowe mają na celu badanie zachowań bocianów czarnych oraz edukację z zakresu ochrony przyrody i pogłębianie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Jak relacjonuje prof. Piotr Zieliński, konsultant naukowy projektu: 

W roku 2020 założyliśmy w lasach RDLP w Łodzi 15 logerów na pisklęta bociana czarnego. Z Polski wyleciało 12 piskląt. W lipcu tego roku 7 z nich spędza lato w różnych częściach Europy. Na Węgrzech 1, w Rumunii 2, w Mołdawii 1, w Bułgarii 2. Jeden z ptaków w Bułgarii to nasza Finezja (wyleciała z gniazda, z którego prowadzona jest transmisja). Interesująca jest obserwacja jednego młodego bociana czarnego, który po przylocie do Europy obrał kierunek na wschód i w tej chwili znajduje się już w Rosji nad Donem, 1700 km od macierzystego gniazda w Nadleśnictwa Złoczew. Zastanawia nas, czy jesienią ominie Morze Czarne od wschodu, lecąc do Afryki prosto na południe, czy też wybierze trasę sobie znaną, ale znacznie dłuższą i ominie Morze Czarne od zachodniej strony.

Mural, powstały u zbiegu ulic Orlej i Sienkiewicza idealnie wpisuje się w założenia projektu. Stworzony przez Macieja Bielewicza wizerunek powstał na podstawie zdjęcia autorstwa Huberta Gajdy i może przypominać mieszkańca gniazda - dumnego bociana czarnego, nazywanego Florentino.

Zapraszamy do obserwowania kanału Youtube, na którym w sezonie wiosenno-letnim transmitowana jest relacja z życia tych wyjątkowych ptaków oraz filmy prezentujące najważniejsze momenty z gniazdowania bocianów w minionych miesiącach.