Łódzka Organizacja Turystyczna

600 lat Łodzi. Ex Navicula Navis

28. kwesta na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza w Łodzi

Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem jak co roku zaprasza od 29 października na kwestę na rzecz ratowania zabytków tej najstarszej łódzkiej nekropolii.

LUDZIE, KWESTA, TWÓRCY to hasło przewodnie tegorocznej 28 kwesty na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza.

Tradycyjnie, jak co roku, zaprezentujemy kolejne realizacje konserwatorskie – pomniki, które posiadają walory artystyczne.

Przypomnijmy też postacie znanych i mniej znanych łodzian w związku z przypadającymi rocznicami.

Zapraszamy łodzian, osoby przyjezdne odwiedzające groby swoich bliskich oraz turystów bo nadal aktualne jest hasło: RATUJMY ZABYTKI STAREGO CMENTARZA.

Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem i jego sympatycy będą kwestować na terenie cmentarza w dniach 29.10-1.11, natomiast w Dzień Wszystkich Świętych kwestować będą przedstawiciele władz Łodzi, dziennikarze, politycy, przedstawiciele świata kultury i nauki. Kweście towarzyszą inne wydarzenia, takie jak spacery tematyczne po Cmentarzu - wykaz spacerów i spotkań dostępny TUTAJ

Cmentarz Stary ul. Ogrodowa