1. Kwartalne Spotkanie Networkingowe Łódzkiej Organizacji Turystycznej

W ostatni piątek kwietnia, 26.04.2019 r. w sali konferencyjne hotelu Puro Hotel Łódź odbyło się 1. Kwartalne Spotkanie Networkingowe Łódzkiej Organizacji Turystycznej. Wydarzenie to rozpoczęło cykl kwartalnych spotkań członków ŁOT.

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania niedawno otwartego Puro Hotel Łódź. Pracownicy hotelu pokazali gościom pokoje, apartamenty, restaurację, przestrzenie konferencyjne oraz spa. Członkowie ŁOT z entuzjazmem obejrzeli również zlokalizowany na dach bar, a także imponujący mural ukryty wewnątrz hotelu. 

Po zwiedzaniu uczestnicy przenieśli się do sali konferencyjnej, gdzie zaprezentowane zostały dwa tematy przewodnie spotkania. W pierwszej kolejności Tomasz Koralewski prezes ŁOT przedstawił obecnym najnowsze dane statystyczne dotyczące łódzkiego rynku turystycznego, z naciskiem na turystykę biznesową. Prezes przedstawił również koncepcję powstania w Łodzi profesjonalnego Centrum Kongresowego. Następnie Robert Zintera koordynator Łódź Convention Bureau zaprezentował możliwości jakie daje Organizacji przynależność do ICCA (ang. International Congress and Convention Association). Omówione zostały też wstępne zasady współpracy wewnątrz ŁOT w zakresie pozyskiwania międzynarodowych kongresów do Łodzi.

Podczas wydarzenia nie brakowało wspólnych rozmów i debat. Dodatkowo członkowie ŁOT mieli okazje integrować się podczas mniej formalnych rozmów przy kawie. 

Pierwsze Kwartalne Spotkanie Networkingowe ŁOT na pewno nie było ostatnim. Kolejne spotkanie planowane jest już w wakacje.